SPOŠTOVANI STARŠI IN UČENCI

Po nestrpnem pričakovanju in zahtevnem delu na daljavo se v torek, 26. 1. 2021 vsaj delno vračajo naši učenci od 1. do 3. razreda. Želimo si, da bi v teh drugačnih in spremenjenih razmerah vam in vašim otrokom nekoliko pomagali pri dnevni rutini in bivanju v šoli od torka naprej. Prilagamo nekaj obvestil, za dodatna pa smo vam na razpolago preko ustaljenih oblik komunikacije v zadnjih dveh mesecih.

V prostore šole vstopajo samo učenci, brez staršev ali skrbnikov. Učenci morajo v vseh prostorih šole (razen v matični učilnici in telovadnici) uporabljati zaščitne maske. Ob  vstopu  si obvezno razkužijo roke. Nato se preobujejo, oblačila in potrebščine prinesejo v učilnico in odložijo na svoje mesto.  V TOREK bodo učenci potrebovali samo pripomočke za predmete, ki jih imajo ta dan na urniku. Po odhodu iz garderobe se učenci gibljejo v smeri talnih oznak,  do matične učilnice.

Učenci, ki pridejo s šolskim avtobusom, so dolžni upoštevati priporočila, ki veljajo za izvedbo prevozov šolarjev. Urnik šolskih prevozov ostane nespremenjen.

Priporočila prejmejo vsi starši v elektronski obliki. Priporočila bodo obešena na šolski spletni strani in na oglasnih deskah.  Učenci se ob prihodu vključijo v jutranje varstvo, ki poteka v matični učilnici posameznega razreda.

Učenci, ki imajo zajtrk, gredo ob 7.00 na zajtrk in upoštevajo smer gibanja in oznake v jedilnici.

Šolska malica se bo delila v matičnih učilnicah, 1. razred v sprejemnem prostoru, kosila pa se bodo po določenem urniku delila v jedilnici šole.

Po zaključenem pouku učenci, ki so vključeni v varstvo in podaljšano bivanje  ostanejo v matičnih učilnicah. Učenci, ki takoj po pouku odidejo domov, počakajo na starše v sprejemnem prostoru. Ko pridejo starši, se gredo preobut v garderobo in odidejo domov.

Starši, ki prihajajo po učence v podaljšano bivanje, počakajo pred vhodom v šolo. Dežurni delavec ali učitelj bosta vsakega učenca obvestila o odhodu domov.

Veselimo se ponovnega srečanja z našimi učenci in upamo na uspešno in varno nadaljevanje ter zaključek šolskega leta!

 

Ravnatelj in zaposleni OŠ Rudolfa Ukoviča Podgrad

 

Pomembno:

  • vsem staršem, ki lahko poskrbite za lasten prevoz vašega otroka v šolo – zelo priporočamo!
  • vsem staršem, ki nimajo potrebe po vključitvi njihovega otroka v jutranje varstvo ali podaljšano bivanje, bomo za slednje zelo hvaležni!
(Visited 52 times, 1 visits today)
Dostopnost