Sklep o prepovedi uporabe zaprtih športnih objektov