Ker Trubar želel je Slovencem pomagati,

odločil se je z besedami poigravati.

Da maša bila bi v maternem jeziku,

lažje bilo bi vaškemu svečeniku.

 

Takrat bil je protestantizem,

izšla sta Abecednik in Katekizem.

Napisal ju je Trubar duhovnik,

ki pri roki vedno je imel tudi rokovnik.

 

ULA CEGLAR, 8. RAZRED

 

(Visited 92 times, 1 visits today)
Dostopnost