Zaposleni na šoli

UČITELJI IN DRUGI DELAVCI ŠOLE

 

RAZRED RAZREDNIČARKA PREDMETI
1.r. Suzana Poropat RP1. DOP, ISP
2.r./3 r. Mag. Tina Renko RP 2/3, DOP, ISP
4.r. Irena Kresevič  RP4, DOP, ISP, OPB
5.r. Suzana Grlj RP 5, DOP, GOS, OPB,  KOL
6.r Tea Artiček GEO, OPB
8.r Maja Štembergar Prosen SLJ, DOD, INT9, OPB
7.r./9.r. Špelca Valenčič ŠPO, IP, NIP,
UČITELJ(ICA) PREDMETI/DELO
Milan Dekleva Ravnatelj, OPB
Martina Štemberger RP1, RP2, NIP 1, RP3, ISP, DOD, VVO
Suzana Pečar OPB
Klara Golubič MAT, FIZ, DOD, OPB, VVO
Aljaž Štrancar ZGO, DKE, IP, JUV
Mag. Kristina J. Čekada TJA, RP 4, RP 5, DOP, IP, OPB
Damjana Kinkela RP 4-5, GUM, OPZ, MPZ
Jožef Knafelc LUM, IP
Marijana Fidel TIT,
Tatjana Jagodnik JV,  računalnikar, ID9,OPB
Vesna Babnik KEM, BIO, NAR, IP, OP
Alenka Kastelic Novak Pomočnik ravnatelja VVE , DSP, svet. delo,  knjižnica
Dolores Štembergar DSP, ISP, VVO, svetovalno delo
Tamara Urbančič Delavka na projektu ESS
Majda Ceglar Vzgojiteljica heterogeni oddelek 3 – 6
Tadeja Kerznar Vzgojiteljica kombinirani oddelek 1 – 6
Helena Padovan Vzgojiteljica heterogeni oddelek 1 – 3
Maja Novaković (por.dop) Vzgojiteljica – pomočnica vzgojiteljice heterogeni oddelek 3 – 6
Tjaša Ceglar Vzgojiteljica – pomočnica vzgojiteljice heterogeni oddelek 3 – 6
Melita Iskra Vzgojiteljica – pomočn. vzgojiteljice kombinirani oddelek 1 – 6
Rozana  Petrač Vzgojiteljica – pomočnica vzgojiteljice heterogeni oddelek 1 – 3
Darja Štembergar Vzgojiteljica, pomočnica vzgojiteljice heterogeni oddelek 1 – 3
Martina Prosen Računovodja/tajnik VIZ
Tanja Jagodnik Kuharica, čistilka
Tatjana Rojc Kuharica
Metka Kerznar Kuharica
Maglica Aleks Hišnik
Hermina Šajina Čistilka
Tatjana Dekleva Čistilka
Marija Mahne Kuharski pomočnik, čistilka
Vanja Šajina Čistilka, perica

 

(Visited 2.409 times, 1 visits today)
Dostopnost