OŠ Rudolfa Ukoviča Podgrad je bila v letu 2019 uspešna pri prijavi na 2. javni razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.  Dvoletni projekt Na kmetiji do delovnih navad in znanja, v katerem poleg šole sodelujejo še kmetije Miše, Volk in Slavec,  se počasi zaključuje.

Namen projekta  je bil, da se za kmetije razvijejo programi izkustvenega učenja mladostnikov z namenom pridobivanja delovnih navad ter vzpostavitve zdravega odnosa do okolja in hrane. V ta namen je bila izdelana didaktična mapa tako za kmetije kot šole, ki načrtujejo dneve dejavnosti.

V okviru projekta se je izvedlo 10 različnih dnevov dejavnosti na kmetijah kjer so se učenci preizkusili v kmečkih opravilih in spoznavali pot hrane od njive do mize. Pri tem so krmili kokoši, kosili in grabili travo, čistili ležišča, pobirali pridelke in prešali jabolka.

Kmetije so kljub COVIDu uspele izvesti vse predvidene aktivnosti z učenci šole. Šola je izvedla tudi  usposabljanje za člane kmetij na temo pedagogike, didaktike in varnosti na kmetiji. Dve kmetiji sta odprli dopolnilno dejavnost na temo izobraževanja na kmetiji preko katere bosta lahko še vnaprej sprejemali učence in ostale obiskovalce. 

Pri izvajanju pilotnih aktivnosti z učenci na kmetijah in na podlagi analize izvedljivosti se je ugotovilo, da je za kvalitetno izvedbo dnevov dejavnosti potrebno oblikovati majhne skupine do 12 ali  do največ en razred učencev, glede na dejavnost.  

Projekt je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

DIDAKTIČNA MAPA

(Visited 73 times, 1 visits today)
Dostopnost