Vabilo na sejo sveta staršev

Članom Sveta staršev
OŠ  in VVE Rudolfa Ukoviča

Podgrad, 24. 9.  2015
VABILO

Spoštovani  člani  Sveta  staršev,vabim Vas na ustanovitveno 1. sejo  Sveta staršev OŠ IN VVE  Rudolfa Ukoviča Podgrad, ki bo
v sredo,  30.  9.  2015  ob 18.00 v učilnici Matematike.

Dnevni red:
1.    Potrditev mandatov članov sveta staršev 2015/16
2.    Izvolitev  predsednika  in namestnika predsednika Sveta staršev za 2015/16
3.    Pregled zapisnika zadnje seje
4.    Sprejem pravi Sveta staršev OŠ IN VVE Rudolfa Ukoviča Podgrad
5.    Poročilo o delu v š.l. 2014/15, poročilo skrbnice učbeniškega sklada š.l. 2014/15
6.    Obravnava osnutka  in sprejem LDN za 2015/16
7.   Razno, prometno varnostni načrt, informacije,  predlogi, pobude

P.S.: Prosim za zanesljivo udeležbo, v primeru vaše zadržanosti posredujte gradivo vašemu namestniku.
Od vključno 5. točke dnevnega reda dalje (18.30) bo seja potekala skupaj s člani Sveta zavoda OŠ in VVE Rudolfa Ukoviča Podgrad.

Ravnatelj:
Milan Dekleva

Priloge:  –    Pravila o delu Sveta staršev
–    zapisnik zadnje seje (prejmete na seji)
–    Poročilo o delu v šolskem letu 2014/15 (VVE + šola)
–    poročilo skrbnice učbeniškega sklada
–    LDN  – publikacija za  2015/16 (nekateri že prejeli)

(Visited 42 times, 1 visits today)
Dostopnost