Vabilo na1. sejo Sveta staršev 30. 9. 2014.

OŠ Rudolfa Ukoviča-Podgrad,Podgrad 99b,6244 Podgrad

Tel/fax:+386(5) 78 35 014,
E mail:projekt1.oskprup@guest.arnes.si

Članom Sveta staršev OŠ in VVE Rudolfa Ukoviča

Podgrad, 25. 9. 2014

Spoštovani člani Sveta staršev,

vabim Vas na ustanovitveno 1. sejo Sveta staršev OŠ IN VVE Rudolfa Ukoviča Podgrad, ki

bo

v torek, 30. 9. 2014 ob 18.00 v učilnici Matematike.

Dnevni red:

1. Potrditev mandatov članov sveta staršev 2014/15

2. Izvolitev predsednika in namestnika predsednika Sveta staršev za 2014/15

3. Pregled zapisnika zadnje seje

4. Poročilo o delu v š.l. 2013/14, poročilo skrbnice učbeniškega sklada š.l. 2013/14

5. Obravnava osnutka in sprejem LDN za 2014/15

6. Pravila šolske prehrane – dopolnitev in sprejem

7. Prometno varnostni načrt OŠ IN VVE Rudolfa Ukoviča Podgrad

6. Razno, informacije, predlogi, pobude

P.S.: Prosim za zanesljivo udeležbo, v primeru vaše zadržanosti posredujte gradivo

vašemu namestniku.

Od vključno 4. točke dnevnega reda dalje (18.30) bo seja potekala skupaj s člani Sveta

zavoda OŠ IN VVE Rudolfa Ukoviča Podgrad.

VABILO

Ravnatelj:

Milan Dekleva

Priloge: – Pravila o delu Sveta staršev

– zapisnik zadnje seje

– Poročilo o delu v šolskem letu 2013/14 (VVE + šola)

– poročilo skrbnice učbeniškega sklada

– LDN – publikacija za 2014/15 (nekateri že prejeli)

– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o šolski prehrani

– Prometno varnostni načrt OŠ IN VVE Rudolfa Ukoviča Podgrad je

objavljen na spletni strani šole zavihek »O šoli«-PVN

(Visited 28 times, 1 visits today)
Dostopnost