Prvošolčki v knjižnici

Prvošolčki v knjižnici

Prvošolci smo obiskali šolsko knjižnico, s čimer smo obeležili začetek bralne značke. Pogovorili smo se o pravilih, ki veljajo v šolski knjižnici, si izposodili knjigo in prisluhnili pravljici Zajčkov bralni krožek. Izdelali smo si kazalko, ki nam bo v pomoč pri branju knjig. Knjižničarka nam je razdelila knjižno nagrado, ki jo prvošolcem podarja Društvo Bralna značka, podjetje Hofer ter Javna agencija za knjigo RS. Komaj čakamo, da zopet obiščemo našo knjižnico.

Dan dejavnosti na kmetiji Miše

Dan dejavnosti na kmetiji Miše

V okviru projekta “Na kmetiji do delovnih navad in znanja” so učenci 1. razreda obiskali kmetijo Miše. Kljub slabemu vremenu so uspeli pobrati in z vozičkom prepeljati zelje, buče, čebulo in fižol iz njive do kmetije. Nato je začelo deževati, zato so luščili fižol in koruzo. Luščine so nesli za nastilj prašičem, ki so jih tudi nahranili ter pobožali. Pobrali so tudi jajca, Matija Miše pa je ulovil eno kokoš in jo predstavil učencem. Ko so jo pobožali in potipali rožo, so odšli v hlev, kjer so pobožali še telička, nahranili govedo in koze ter se preizkusili v molži koze. Ogledali so si tudi stroje in preizkusili svojo moč v dvigovanju pobiralne naprave pri nakladalki. Ker  je zopet začelo deževati, so nadaljevali z ribanjem in tlačenjem zelja ter nato še z rezanjem jabolk za sušenje. Ob zaključku dneva dejavnosti so vse pospravili za seboj, pometli ter gospodinji zapeli dve pesmi in se zahvalili za čudovito izkušnjo na kmetiji.
Projekt je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, zato je bila današnja dejavnost za učence brezplačna.

 Tamara Urbančič 

Projekt ERASMUS+ K2: Education to Action: Web of Life

Projekt ERASMUS+ K2: Education to Action: Web of Life

V nedeljo, 5. septembra 2021, smo se štirje učenci in tri učiteljice iz Osnovne šole Rudolfa Ukoviča podgrad z vlakom odpeljali v Velehrad, na Češko. Tja smo prispeli ob 18.00 istega dne. Učence so na železniški postaji pričakale gostujoče družine, učiteljice pa so odšle v hotel.

Prvi dan, v ponedeljek, smo na osnovni šoli v Velehradu imeli predstavitev naše šole, kraja in države. Predstavitve učencev iz Slovenije, Romunije in Češke so potekale v živo, Severna Makedonija in Francija pa sta se prestavili preko spleta. Pozneje smo se spoznali in družili še z drugimi učenci Osnovne šole Velehrad. Popoldne smo si ogledali baziliko sv. Cirila in Metoda ter podzemni labirint. Po končanem ogledu smo se z avtobusom odpravili v Stare mesto, kjer smo preživeli prijeten večer. V torek smo delali na šoli, popoldan pa se srečali z županom Velehrada. Prestavil nam je Velehrad in njegove znamenitosti ter nas pogostil s tipičnimi moravskimi kolački. Potem smo si skupaj ogledali razstavni prostor občine ter razstavo lectovih izdelkov. Zvečer smo se zabavali na šolskem igrišču in igrali odbojko. V sredo smo se preko zooma pogovarjali z učenci iz Francije in Severne Makedonije. Takrat smo na naše bele majice odtisnili logotip projekta, se nanje podpisali in jih okrasili. Popoldan smo si ogledali srednjeveški grad Buchlov v bližini Velehrada.

V četrtek smo odšli na ekskurzijo. Ogledali smo si rekonstrukcijo moravske vasi iz 9. stoletja ter obiskali akvarij Žive vode v vasi Modra. Popoldan smo se spet odpravili v sosednje mesto. Zvečer so nam pripravili pogostitev na šoli, kjer smo se družili z učitelji, učenci in družinami. Preživeli smo čudovit večer.

Zadnji dan, v petek, 10. septembra, smo se zjutraj veliko pogovarjali na šoli. Dobili smo certifikate ter pojedli še zadnje kosilo na Češkem. Ob 11.30 smo se poslovili od novih prijateljev in se odpravili na železniško postajo ter preko Dunaja nazaj v domačo Slovenijo.

Na Češkem smo se imeli zelo lepo, veseli smo, da smo bili lahko del tega projekta. Pogrešali bomo prijatelje iz Češke in Romunije, s katerimi smo preživeli nepozaben teden.

Učenci 9. razreda: Nika Brentin, Žana Marija Kinkela, Rok Vodopivec in Martin Urh

Učiteljice: Tjaša Poklar, Tatjana Jagodnik in Kristina Jenko Čekada

https://video.arnes.si/watch/blrds5zq1z01

OBVESTILA PRED PRIČETKOM NOVEGA ŠOLSKEGA LETA 2021/22

OBVESTILA PRED PRIČETKOM NOVEGA ŠOLSKEGA LETA 2021/22

Spoštovani starši in učenci!

Nestrpno smo pričakovali pričetek novega šolskega leta 2021/22, v prepričanju da so za učenci in vami prijetne počitnice, da pa ste kljub temu opravili vse potrebno za nemoten in varen vstop v šolo in vrtec.

Novo šolsko leto začenjamo pod pogoji, ki jih Ministrstvo za šolstvo in šport določa za izvajanje dejavnosti v modelu B-osnovne šole  in skladno z aktualnimi higienskimi ukrepi Nacionalnega inštituta za javno zdravje – sklop Vzgoja in izobraževanje v šolskem letu 2021/22.

Pouk se bo izvajal na enak način, kot se je zaključil v prejšnjem šolskem letu. Učenci bodo delali v matičnih učilnicah, učitelji se bodo menjavali po učilnicah. Na razredni stopnji (1.r. do 5.r.) bo menjavanja učiteljev veliko manj.

PRIHOD V ŠOLO IN VARSTVO

Učenci bodo v jutranjem varstvu (1., 2., in 3.r.) v svojih matičnih učilnicah, učenci od 4. do 9. razreda pa bodo v sprejemnem prostoru na označenih mestih. Od 7.05 naprej se bodo učenci iz sprejemnega prostora preselili v svoje matične učilnice, spremlja jih dežurni učitelj. Zaradi varnosti in čim manjšega števila učencev v prostorih šole, se razveljavi sklep, ki je omogočal učencem iz Podgrada vključitev v oddelek varstva vozačev ali podaljšanega bivanja

Učencem iz Podgrada in učencem z lastnim (tudi prevozi staršev) prevozom, priporočamo prihod v šolo od7.25 do 7.30, ti učenci se takoj ob prihodu napotijo v svoje učilnice.

Učilnice po razredih so naslednje: 1.r. do 5. r.- matične učilnice, 6. r.- učilnica, BIO-KEM-NAR,  7. r. – učilnica TJA, 8. – učilnica MAT  in 9. r.- učilnica SLJ. Učenci so v matičnih učilnicah ves čas pouka, razen pri pouku ŠPORTA (telovadnica ali zunanja igrišča).

IZVAJANJE UKREPOV ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA OKUŽB

Vsi učenci si ob vstopu v šolo razkužijo roke, ohranjajo medsebojno razdaljo in se čimprej napotijo v matični prostor. Zaposleni in obiskovalci zavoda (razen staršev otrok 1. triletja), morajo ob vstopu v zavod dežurnemu delavcu izkazati izpolnjevanje PCT pogoja.

Skladno z veljavnim odlokom o začasnih ukrepih je uporaba zaščitnih mask v prostorih zavoda obvezna za vse učence in zaposlene, z izjemama:  učenci od 1. do 5. razreda v matičnih učilnicah in vsi učenci v telovadnici pri pouku športa. Izjema velja tudi za vse učence z veljavnim zdravniškim potrdilom o oprostitvi nošenja maske.

Odlok o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti VIZ, določa tudi samotestiranje za učence 7., 8. in 9. razreda enkrat tedensko v enakih presledkih. Samotestiranje izvajajo učenci doma, teste brezplačno pridobijo v lekarni po predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja.

ŠOLSKA PREHRANA

Šolsko malico prejmejo učenci v matičnih učilnicah (9.10 – 9.30), upoštevati morajo veljavni protokol in ukrepe ob  organizaciji šolske malice.

Kosilo je za učence organizirano od 12.05 naprej, v 3 izmenah v jedilnici na označenih mestih pri mizah. Po zaključenem pouku učenci, ki so vključeni v varstvo vozačev, počakajo v sprejemnem prostoru ali z učiteljico odidejo na zunanje površine. Učenci, ki niso v varstvu vozačev, takoj po pouku ali kosilu odidejo domov.

ŠOLSKI PREVOZI V ŠOLSKEM LETU 2021/22

Šolske prevoze naših učencev bo opravljalo podjetje Avtoprevozništvo Martin – Valentina Frelih s. p. Urnik prevozov ostane enak kot v prejšnjem šolskem letu, veljajo pa priporočila NIJZ, da je ob vstopu v vozilo obvezno razkuževanje rok in uporaba zaščitnih mask, sedeži v vozilu: med šolarji mora biti en prost sedež, razporeditev cik-cak, vozači naj uporabljajo stalne sedeže. Za izvajanje teh ukrepov je odgovoren voznik šolskega avtobusa.

ORGANIZACIJA IN RAZPOREDITEV UR

Prvi šolski dan se zberemo v sprejemnem prostoru ob 7. 30, učence (vozače) bo od 6.30 naprej čakala učiteljica v jutranjem varstvu. Pozdrav ravnatelja in predstavitev razrednikov in drugih strokovnih delavcev bo izveden ob 7.35 preko šolskega ozvočenja. Organizirano je jutranje varstvo, vse oblike prehrane in podaljšano bivanje.

GARDEROBE  IN PROSTORI

Vsi prostori so označeni, učenci od 1. do 3. razreda imajo garderobe na desni strani, učenci od 4. do 9. razreda pa garderobe na levi strani ob vhodu. Seznami dodeljenih omaric so pripravljeni, učenci se preobujejo v šolske copate in vstopijo v sprejemni prostor šole oziroma v matične učilnice.

URNIKI POUKA ZA ŠOLSKO LETO 2021/22

Urnik pouka (povezava) je objavljena na šolski spletni strani. Za učence 1. razreda urnik za prvi šolski dan ne velja, starši in učenci 1. razreda pridejo ob dogovorjeni uri (9.45).

Zaradi upoštevanja priporočil NIJZ ja bomo zaradi zagotavljanja varnostne razdalje opravili pozdrav in sprejem prvošolcev na ploščadi pred glavnim vhodom v šolo, v primeru slabega vremena pa v sprejemnem prostoru šole ob upoštevanju medsebojne razdalje in spoštovanju vseh preostalih priporočil.

Spoštovani,

kljub vsem omejitvam in prilagoditvam smo zelo veseli, da bomo pričeli novo šolsko leto v živo, z željo, da šolsko leto v prostorih šole tudi zaključimo.

Veselimo se srečanja z vami!

Vaš ravnatelj in zaposleni OŠ Rudolfa Ukoviča Podgrad!

 Uredba o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2  Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom

 Odlok o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v VIZ

  Higienska priporočila za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-Cov2 za organizirane osnovnošolske prevoze

 Šolsko leto 2021/22 v republiki Sloveniji v razmerah povezanih s covidom 19/Modeli in priporočila 

 https://www.nijz.si/sl/navodila-za-delovne-organizacije-v-zvezi-z-novim-koronavirusom-sars-cov-2

Dostopnost